Om webbplatsen


BRITA Distributörsservice konsumentprodukter

För frågor om produkter, vattenfiltrering och reservdelar:

WITT A/S

E-post: order@wittsverige.se

Gødstrup Søvej 9, DK-7400 Herning, Denmark

Kundservice:

+45 7025 2323


BRITA distributörsservice vattenautomater

För frågor om produkter, vattenfiltrering och reservdelar:

Aqua Purity Nordic

E-post: info@aquapurity.biz info@aquapurity.se

Kundservice:

+46 706 03 40 87


BRITA service professionella produkter

För frågor om produkter, vattenfiltrering och reservdelar:

BRITA Nordic A/S

E-post: britanordic@brita.net

Centervej 32, 4180 Sorø

Kundservice:

Tel. +45 70 27 32 66

 


BRITA SE
Heinz-Hankammer-Straße 1
65232 Taunusstein
Tyskland

Tel.: +49 (0)6128 - 746-0
Fax: +49 (0)6128 - 746-5033

E-post: info@brita.net

Handelsregistret HRB 33467 
Tingsrätten i Wiesbaden
VAT-nummer: DE 814378411
Styrelse: Markus Hankammer (VD), Stefan Jonitz, Dr. Rüdiger Kraege

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning på nätet (ODR-plattformen).  Den kan nås via följande internetadress: https://ec.europa.eu/consumers/odr. BRITA är varken skyldigt eller redo att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en konsumentskiljenämnd.

Friskrivningsklausul

Informationen på denna webbplats har kontrollerats noggrant och uppdateras regelbundet. Vi kan dock inte garantera eller försäkra att all information är fullständig, riktig och aktuell. Det gäller i synnerhet länkar till andra webbplatser som det hänvisas till direkt eller indirekt. Samtliga uppgifter kan komma att ändras, avlägsnas eller kompletteras utan föregående meddelande. Publiceringen och dess innehåll får inte ändras på något sätt eller spridas eller överföras till tredje parter utan föregående medgivande från BRITA SE.

Rättigheterna till bilder utan hänvisning till upphovsperson innehas i allmänhet av BRITA SE. När upphovsrätten tillfaller någon annan, anges det vanligtvis i förkortad form i bildtiteln till större bilder.