Om webbplatsen

BRITA GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 4
65232 Taunusstein
Tyskland


Tel.: +49 (0)6128 - 746-0
Fax: +49 (0)6128 - 746-5033

E-post: info@brita.net


Handelsregistret HRB 21644
Tingsrätten i Wiesbaden
VAT-nummer: DE 814378411
Verkställande direktör: Markus Hankammer, Stefan Jonitz, Dr. Rüdiger Kraege

Friskrivningsklausul

Informationen på denna webbplats har kontrollerats noggrant och uppdateras regelbundet. Vi kan dock inte garantera eller försäkra att all information är fullständig, riktig och aktuell. Det gäller i synnerhet länkar till andra webbplatser som det hänvisas till direkt eller indirekt. Samtliga uppgifter kan komma att ändras, avlägsnas eller kompletteras utan föregående meddelande. Publiceringen och dess innehåll får inte ändras på något sätt eller spridas eller överföras till tredje parter utan föregående medgivande från BRITA GmbH.

Rättigheterna till bilder utan hänvisning till upphovsperson innehas i allmänhet av BRITA GmbH. När upphovsrätten tillfaller någon annan, anges det vanligtvis i förkortad form i bildtiteln till större bilder.


Vi erhåller andra bilder från:

  • © PRASERT, © melica – stock.adobe.com
  • © filadendron – gettyimages.de/
Kontakt

BRITA Distributörsservice konsumentprodukter


För frågor om produkter, vattenfiltrering och reservdelar:

Jacobsson & Kindahl AB

E-post: info@jkhandelab.se

Box 75, SE 601 02 NORRKÖPING

Kundservice:

Tel.: +46 11 340143

www.jkshop.se

www.shop.brita.se


BRITA distributörsservice dispenserprodukter


För frågor om produkter, vattenfiltrering och reservdelar:

BE WTR Vattentornet AB

E-post: info@bewtr.com

Mariehällsvägen 37b, 168 65 Bromma

Kundservice:

Tel.: 020-021 11 14

  www.bewtr.se


BRITA service professionella produkter


För frågor om produkter, vattenfiltrering och reservdelar:

BRITA Nordic A/S

E-post: britanordic@brita.net

Centervej 32, 4180 Sorø

Kundservice:

Tel. +45 70 27 32 66