Integritetspolicy för BRITA SE

Genom denna integritetspolicy vill BRITA SE, Heinz-Hankammer-Straße 1, 65232 Taunusstein, Tyskland (”vi”, ”oss”, ”BRITA SE”) informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter när du besöker våra webbplatser.

1. Vilka personuppgifter samlar vi in från dig?

Personuppgifter är all information om en specifik eller identifierbar fysisk person som du kommunicerar till oss och som genereras eller samlas in av oss. Detta inkluderar:

Uppgifter om innehåll: Om du kontaktar oss med en förfrågan via e-post, kommer de uppgifter som du har lämnat och relaterade uppgifter om dig, samt den information som du har gjort tillgänglig att behandlas. Om din förfrågan görs via e-post, telefon eller fax direkt till ett partnerföretag som vi har angett som distributör under rubriken ”Kontakt”, kommer din information att behandlas av denna partner på dennes eget ansvar.

Serverloggdata: När du besöker våra webbplatser sparas data (till exempel datum och tidpunkt för ditt besök, vilka sidor som besöktes, typ och version av den webbläsare du använder, vilket operativsystem som finns på ändenheten samt din IP-adress) tillfälligt i en protokollfil.

Användningsdata: Vi skapar anonyma eller påhittade användningsprofiler om din användning av vår webbplats med hjälp av cookies eller webbanalysprogram, som vi använder för att spåra hur vår webbplats används.

2. För vilket ändamål, på vilken rättslig grund och hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

2.1 Dina förfrågningar

När du kontaktar oss med en förfrågan via e-post, behandlar vi den information du tillhandahöll däri för att besvara din förfrågan, och – när du använder onlinekontaktformuläret, IP-adressen och datum/tid för denna förfrågan – för att förhindra missbruk av kontaktformuläret.

Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse enligt artikel 6 punkt 1 (f) i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) att förse dig med tjänsten ”Förfrågningar” som beskrivs ovan. Om avsikten med din förfrågan är att inleda eller behandla ett avtal (inklusive kundtjänst och garantier), är den ytterligare rättsliga grunden för behandlingen artikel 6 punkt 1 (b) i GDPR.

Du kan invända mot behandlingen av dina uppgifter på grundval av artikel 6 punkt 1 (f) i GDPR. Om vi uppvisar tvingande legitima skäl för behandlingen, kan vi fortsätta med den. I sådana fall kan detta i synnerhet krävas för att kunna bevisa tidigare kommunikation och förfrågningar med dig. Om det inte finns några sådana tvingande legitima skäl, kommer vi att sluta kommunicera med dig och radera alla uppgifter som redan samlats in.

Dessa uppgifter raderas när vår kommunikation med dig upphör, dvs. när relevanta fakta har klargjorts och det inte finns några ytterligare legitima intressen för att lagra uppgifterna, eller när det inte finns några ytterligare lagstadgade skyldigheter att lagra dem.

2.2 För tillhandahållande av webbplatsen och utförande av tjänsterna

Behandlingen av serverloggdata är av tekniska skäl nödvändig för tillhandahållandet av webbplatserna och för utförandet av tjänsterna och därefter för säkerställandet av systemsäkerheten.

Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt legitima intresse av att tillhandahålla våra tjänster på webbplatsen (artikel 6 punkt 1 (f) i GDPR). Behandling är av tekniska skäl absolut nödvändig för användningen av webbplatsen och därefter för säkerställandet av systemsäkerheten. Därför finns det ingen rätt att göra invändningar.

Dessa data raderas efter högst 30 dagar.

Serverloggdata analyseras därefter anonymt, när detta är nödvändigt för statistiska ändamål samt för att förbättra kvaliteten på vår internetnärvaro. Serverloggdata är inte på något sätt kopplade till dina personuppgifter eller till andra källor till personuppgifter.

3. Delning av uppgifterna

3.1 Delning av uppgifter med databehandlingsföretag

Vi använder ibland tjänsteleverantörer, i enlighet med de lagstadgade kraven, genom beställd behandling, dvs. baserat på ett avtal för vår räkning, enligt våra instruktioner och under vår kontroll.

I synnerhet är databehandlingsföretag:

  • tekniska tjänsteleverantörer som vi använder för att tillhandahålla webbplatsen, t.ex. tjänsteleverantörer för programvaruunderhåll, datacenterdrift och hysning/förvaltning av webbsidor (hosting);
  • tekniska tjänsteleverantörer som vi använder för att tillhandahålla funktioner, t.ex. tekniskt väsentliga cookies;

I sådana fall förblir vi ansvariga för databehandlingen; delningen och behandlingen av personuppgifter till och från våra databehandlingsföretag baseras på den relevanta rättsliga grunden som tillåter oss att behandla data. Någon separat rättslig grund krävs inte.

3.2 Dataöverföring till lokala försäljningsföretag

Ibland delar vi även dina uppgifter med tredje parter, dvs. partner som vi samarbetar med utanför beställd behandling. Partner av detta slag utför sina tjänster på eget ansvar; när partner behandlar dina uppgifter regleras detta enbart av deras integritetspolicy.

När du skickar en förfrågan till oss, kan vi överföra dina kontaktuppgifter till en distributör som utsetts för att sälja våra produkter för oss om de kan hjälpa dig bättre med dina problem baserat på de faktiska omständigheterna (t.ex. språkkunskaper). Den rättsliga grunden för dataöverföringen är vårt legitima intresse av att göra vår försäljningsprocess så effektiv som möjligt till förmån för kunden, artikel 6 (1) f) i GDPR.

4. Cookies och webbanalys

4.1 Vad är cookies?

För att göra vår webbplats så användarvänlig som möjligt och för att öka relevansen av vår annonsering för besökare på vår webbplats, använder vi och våra partner så kallade ”cookies”. Cookies, eller ibland kakor på svenska, är små datafiler som placeras på besökarens enhet. De gör det möjligt för oss att tillhandahålla information under en viss period och identifiera besökarens dator. Detta sker också delvis genom att använda så kallade spårningspixlar som inte placeras på besökarens hårddisk men som kan vara till hjälp för att identifiera datorn på samma sätt som med en cookie. Termen ”cookie” nedan omfattar såväl cookies i teknisk mening som spårningspixlar och liknande tekniska metoder.

Om du besöker vår webbplats för första gången, visas informationen om dataskydd på din startsida med texten för samtycke till cookies. Genom att därefter fortsätta med aktiv användning av webbplatsen och inte invända mot användningen av cookies, samtycker du till användningen av cookies, och detta samtycke lagras i din webbläsare (i form av en cookie) så att vi inte behöver visa dig denna information igen på varje sida. Om den här informationen inte visas i din webbläsare (t.ex. genom att du raderar webbläsarhistoriken), visas den när du besöker vår webbplats på nytt.

4.2 Vilka cookies använder vi?

På den här webbplatsen använder vi olika kategorier av cookies: Tekniskt nödvändiga cookies, utan vilka funktionaliteten på vår webbplats skulle begränsas, och dessutom valfria analytiska, funktionella och marknadsföringscookies som vanligtvis kommer från tredjemansleverantörer:

Tekniskt nödvändiga cookies

Dessa cookies är nödvändiga för att du ska kunna navigera på våra webbplatser och använda deras funktioner. De lagrar till exempel vilka produkter du har placerat i din varukorg eller hur beställningsprocessen fortskrider, de gör det möjligt för dig att enkelt leta efter återförsäljare där du kan köpa våra produkter (t.ex. genom att visa en karta över ditt område), eller de lagrar huruvida du godkänner användningen av cookies samt ditt val i cookie-inställningarna. Dessa cookies samlar inte in någon information om dig som är avsedd att användas i marknadsföringssyfte eller som sparar var du har varit på internet. Dessa cookies är vanligtvis sessionsspecifika och upphör att gälla vid slutet av ditt besök på webbplatsen (session), såvida inte respektive funktion kräver att de lagras under en längre period (t.ex. lagring av cookie-inställningen). Om du avaktiverar denna kategori av cookies begränsas webbplatsens funktioner helt eller delvis.

Den rättsliga grunden för användningen av tekniskt nödvändiga cookies och behandlingen av dina uppgifter med hjälp av dessa cookies är vårt berättigade intresse av att visa funktionerna på vår webbplats och att göra dem tillgängliga för dig för användning, art. 6 punkt 1 f GDPR (dataskyddsförordningen).

Analytiska cookies

Analytiska cookies samlar in information om hur besökare använder en webbplats totalt sett, till exempel vilka sidor de besöker oftast och om de får felmeddelanden från webbplatser. Dessa cookies samlar inte in data som kan identifiera deras besökare. Data som samlas in med dessa cookies kombineras inte med annan information om våra besökare. All information som samlas in med hjälp av dessa cookies används uteslutande för att förstå och förbättra funktionaliteten och tjänsten på webbplatsen.

Den rättsliga grunden för användningen av analyscookies och behandlingen av dina data av leverantörerna av dessa cookies är ditt samtycke i förväg (art. 6 punkt 1 a GDPR (dataskyddsförordningen)). Du kan återkalla ditt samtycke när som helst i cookie-inställningarna som du kan komma åt med användning av länken längst ner på webbplatsen.

Om du inte godkänner användningen av cookies och analys av din användning av webbsidan skickas endast ping-information till Google av Google Consent Mode från företaget Google Ireland Limited, som fungerar utan cookies och inte innehåller någon personlig information. Denna information, som består av tidsstämpel, användaragent (endast på webben) och den refererande url:en, hjälper oss att skapa konverteringsmodeller konversationer och därigenom fylla luckor i vår datainsamling. För mer information, se: https://support.google.com/analytics/answer/9976101?hl=en&sjid=2900170045572184314-EU.

Funktionella cookies

Vi använder funktionella cookies för att förbättra webbplatsens prestanda för dig. Dessutom, för att noggrant säkerställa datasäkerhet när vi överför formulär, använder vi vissa fall säkerhetscookies som reCAPTCHA-tjänsten från företaget Google Ireland Limited, Google Building, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland

Den rättsliga grunden för användningen av funktionella cookies och behandlingen av dina data av leverantörerna av dessa cookies är ditt samtycke i förväg (art. 6 punkt 1 a GDPR (dataskyddsförordningen)). Du kan återkalla ditt samtycke när som helst i cookie-inställningarna som du kan komma åt med användning av länken längst ner på webbplatsen.

Marknadsföringscookies

Inriktnings- och annonscookies används för att skräddarsy reklam till dig och dina intressen på ett mer målinriktat sätt. De används för att begränsa hur ofta du får se samma annons, för att mäta effekten av en annonskampanj och för att förstå människors beteende efter att de har sett en annons. Dessa cookies placeras vanligtvis på deras sidor av annonsnätverk med samtycke från webbplatsoperatören (dvs. i detta fall vårt samtycke). De ser att en användare har besökt en webbplats och vidarebefordrar denna information till andra, t.ex. reklamföretag, eller anpassar själva sin reklam i enlighet med detta. De är ofta kopplade till en webbplatsfunktion som tillhandahålls av det företaget. Vi använder därför dessa cookies för att skapa en länk till sociala nätverk. Dessa kan sedan återanvända informationen om ditt besök för att anpassa annonseringen på andra webbplatser specifikt för dig och ge information om ditt besök i de annonsnätverk vi använder, så att den annonsering som potentiellt verkligen intresserar dig kan presenteras på ett exakt sätt för dig senare, baserat på ditt internetbeteende. Inte heller i dessa fall kombinerar vi data som samlats in med hjälp av dessa cookies med annan information om våra besökare.

Den rättsliga grunden för användningen av marknadsföringscookies och behandlingen av dina data av leverantörerna av dessa cookies är ditt samtycke i förväg (art. 6 punkt 1 a GDPR (dataskyddsförordningen)). Du kan återkalla ditt samtycke när som helst i cookie-inställningarna som du kan komma åt med användning av länken längst ner på webbplatsen.

Lista över analys-, funktionella och marknadsföringscookies

Du kan komma åt listan över cookies som vi använder och de leverantörer som tar emot personuppgifter från dig med hjälp av cookies här. Där hittar du ytterligare information om de individuella leverantörerna och cookies.

Om du istället vill ha mer information om dessa cookies från oss, kontakta oss via e-post på: datapolicy@brita.net.

4.3 Hur kan jag ge eller återkalla mitt samtycke till cookies?

Om du besöker vår webbplats för första gången, kommer dataskyddsmeddelandet med samtyckestexten för valfria cookies att visas på den första sidan. Genom att klicka på de individuella kategorierna (analys-, säkerhet-, inriktnings- och annonscookies) och sedan bekräfta genom att klicka på ”Acceptera”, godkänner du inställningen för dessa cookies. Du kan anpassa och ändra dessa inställningar när som helst i cookie-inställningarna, som du kan komma åt genom att klicka på länken längst ner på webbplatsen.

5. Länkar

Vi använder länkar till vår övriga internetnärvaro på webbplatser och tjänster från tredje part, t.ex. på sociala mediekanaler som Facebook, Twitter eller YouTube. Dessa tredje parter är ensamt ansvariga för databehandling av sådana andra tjänsteleverantörer på sina webbplatser; deras respektive integritetspolicyer gäller.

6. Säkerhet

Vi och våra tjänsteleverantörer vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter vi har om dig mot oavsiktlig eller avsiktlig manipulering, förlust och förstörelse, samt mot att obehöriga kommer åt dem. Våra databehandlingssystem och säkerhetsåtgärder förbättras ständigt för att möta den senaste tekniska utvecklingen.

När dina personuppgifter skickas till oss krypteras de genom Secure Socket Layer (SSL). Personuppgifter som utbyts mellan dig och oss eller ett annat företag inom BRITA-koncernen överförs via krypterade anslutningar som motsvarar nuvarande tekniska förutsättningar.

Naturligtvis är våra anställda och de tjänsteleverantörer som vi anlitar ålagda med sekretess.

7. Din rätt till information, rättelse, blockering eller radering

I princip har varje fysisk person vars personuppgifter vi behandlar följande rättigheter i förhållande till oss (dvs. beroende på de relevanta omständigheterna):

  • Om du har några frågor om hur dina personuppgifter behandlas av BRITA SE, informerar vi dig gärna, när som helst utan kostnad, om dina personuppgifter som vi har lagrat (Artikel 15 i GDPR).
  • Du har rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade samt att få ofullständiga uppgifter kompletterade (artikel 16 i GDPR).
  • Du har rätt till blockerad/begränsad behandling av dina personuppgifter eller till radering av dina personuppgifter som inte längre krävs eller som lagras baserat på rättsliga skyldigheter (artikel 17, 18 i GDPR).
  • Du har rätt till portabilitet av dina uppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, om du har lämnat uppgifterna till oss baserat på ett samtycke eller ett avtal mellan dig och oss (artikel 20 i GDPR).
  • Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina uppgifter för direkt marknadsföring (se även avsnitt 1.1, artikel 21 punkt 2 och 3 i GDPR).
  • Du har rätt att invända på grund av behandling baserad på ett legitimt intresse; i detta fall kan vi framvisa våra tvingande legitima skäl (artikel 21 punkt 1 i GDPR). Vi har i det ovanstående angivit när denna rättighet föreligger (se avsnitt 0).
  • Om du har gett ditt samtycke till databehandling, kan du när som helst dra tillbaka detta med framtida verkan; dvs. databehandlingens lagenlighet förblir opåverkad fram till tidpunkten för återkallandet. När du väl har återkallat ditt samtycke, kan du kanske inte längre använda våra tjänster.
  • Kontakta adressen som anges under avsnitt 8 med dina bekymmer. Vi förbehåller oss rätten att verifiera din identitet för att förhindra att dina personuppgifter lämnas ut till obehöriga personer.

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet för dataskydd.

8. Dataskyddsombud

Du kan nå vårt dataskyddsombud på adressen nedan:

Dr. Karsten Kinast
KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Hohenzollernring 54
D-50672 Köln
E-Mail: mail@kinast.eu
URL: www.kinast.eu

9. Ändringar

Det är nödvändigt att revidera innehållet i denna integritetspolicy från tid till annan. Vi förbehåller oss därför rätten att när som helst ändra den. Vi kommer också att publicera den ändrade versionen av integritetspolicyn här. Om du besöker oss igen, bör du därför läsa igenom integritetspolicyn en gång till.

Version daterad april 2024