En sjö i bergen

Hållbarhet vid BRITA

Hållbara åtgärder baserade på övertygelse

En kvinna går in i skogen

Vårt hållbarhetsmanifest

Om du nånsin sprungit i sanden.
Hoppat i havet. Vandrat på hög höjd.
Eller tagit dig djupt in i skogen.
Då har du upplevt naturens krafter.

Men idag har naturen blivit onaturlig.

Material & förpackning

Biobaserad plast med mera: Upptäck hållbara material som används i våra produkter och förpackningar

Lätt, hållbar och flexibel: plast är ett värdefullt råmaterial. När det handlar om att hålla de höga kraven på hygien och kvalitet som vi vill uppnå vid BRITA är plast i princip bästa tänkbara lösningen. Men vi har en kritisk syn på effekten av plastproduktion och -konsumtion på planeten och vi tar vårt bidrag till detta på största allvar. Det är därför vi vill minska användningen plast i våra produkter – med 30 % innan 2025! För att klara detta undersöker vi olika alternativ. I den processen lägger vi fokus på en rad olika faktorer: Utöver kvalitet, hygien och säkerhetskriterier är tillverkningskostnader lika relevanta som CO2-utsläpp och förmågan att arbeta med återvinning. 

Innovativa: bio-baserade material ersätter nytillverkad plast

Ett innovativt material som kallas för bioplast har visat sig vara speciellt användbart. Det är helt eller delvis tillverkat av förnyelsebara biologiska källor, såsom växter - och det är lika hållbart och återvinningsbart som traditionell plast. Eventuella skillnader kan bara upptäckas i labb genom analys.

På BRITA anser vi att lantbrukarna ska få ha marken för att odla växter till människor och djur och inte råmaterial till plastindustrin. Därför innehåller våra biobaserade plaster endast restmaterial från andra processer, exempelvis från livsmedel eller papperstillverkning. Som i Fallet med eko vattenkannan, t. ex det är Tallolja en biprodukt från träbearbetning.

Hållbar och certifierad

Genom användning av biobaserade plaster kan vi signifikant minska vårt koldioxidavtryck och förbrukningen av traditionell plast, och vi kommer göra så i framtiden.

När vi talar om biobaserad plast kopplad till våra produkter ser du ett procenttal, tillsammans med referensen till den så kallad mängdvolymsinriktningen. Detta innebär att du kan se exakt hur mycket biobaserad plast som finns i en produkt. Ett koncept som också används på marknaden för grön el, för att ta ett exempel. Massbalansinriktningen är en redovisningsmetod enligt vilken (i vårt fall) biobaserade material blandas med fossila, under produktionsprocessen, och sedan allokeras till slutprodukten. Alla våra leverantörer arbetar enligt specifikationerna för internationellt godkänd ISCC-märkning - en certifieringsstandard som spårar biobaserat material genom hela produktionsprocessen.

Hållbarhet i rörelse: vårt förpackningsmaterial

Utöver hållbar tillverkning, är emballering och transport av stor vikt för oss. Förpackningsmaterialavfall är ett globalt växande problem. Vi vill även göra vårt bästa för att minska mängden avfall och tillhörande CO2 fotavtryck på vår planet. Det här är en verklig utmaning, eftersom förpackningen tjänar mycket specifika syften: den måste skydda våra produkter från kontaminering och transportskada.

Vi utvecklar därför koncept kring hur vi ska minska mängden förpackningsmaterial och samtidigt, utveckla mer hållbara förpackningsmaterial. Exempelvis arbetar vi för en lösning att kunna ha produktförpackningar helt fria från plast. Det är inte ännu möjligt, men vi minskar användningen av plast i den utsträckning vi kan för att säkerställa att de enkelt kan återvinnas. Inom e-handeln använder vi redan konceptet som går under namnet ”ship-in-own-container”. Det här är produktförpackningar som kan användas direkt som transportförpackningar. På det här sättet bevarar vi viktiga resurser.

BRITAS hållbarhets initiativ

Lär dig mer om våra initiativ för att arbeta med konsumenter och företagskunder för att bevara resurser och skydda miljön

En grupp släktingar i olika åldrar sitter vid middagsbordet

Återvinning av vattenfilterpatroner för hushållet

Våra vattenfilterpatroner kan nästan helt återvinnas. Vi regenererar även filtermaterialet själva och använder det igen i nya vattenfilterpatroner – vilket verkligen sluter materialcirkeln.

2 kolleger möts vid en BRITA-vattendispenser

Dispensrar bidrar till att minska företagens avfall

Genom att använda vattendispenser från BRITA kan ett företag spara upp till 86 % CO2 i en jämförelse med årsförbrukningen av vatten på flaska. Det finns många fler sätt att uppnå företagets hållbarhetsmål med våra vattendispensrar.

En barista i ett kafé

Återvinning av professionella filterpatroner

Nu behöver du aldrig mer kasta patronerna! Tillsammans med våra företagskunder samlar vi in använda vattenfilterpatroner och lämnar in dem för materialåtervinning.

Hållbarhetsmål

Forma hållbarhetsmål: läs mer om vår strategi 2025

Det är redan förankrat i vår företagsvision att hållbarhet och företagsansvar är grundläggande för allt vi gör. Med vår produktportfölj har vi en utmärkt startposition för att fullfölja det här målet. Vårt ansvar upphör dock inte här. I egenskap av företag kommer vi att köpa, producera och transportera varor, liksom att konsumera el och andra resurser, och alla dessa åtgärder leder till CO2-utsläpp. Vi tar vårt ansvar.

Vi har lagt hållbarhet som ett av våra viktigaste strategiska företagsmål. Hur vi påverkar vår planet är en ny hållbarhetsindikator som mäter vår prestanda på en jämställd nivå med omsättning och lönsamhet. Och med vår hållbarhetstabell har vi definierat tydliga mål som vi vill uppnå före 2025. 

BRITA Planet Contribution – en enkel förklaring

BRITA’s bidrag till jorden

BRITA hållbarhetsdiagram i en översikt

  

Färgstarka plastpellets i en hand

Material

Våra produkter bidrar till att förhindra avfall och utsläpp. För att ytterligare förbättra den positiva inverkan minskar vi vårt beroende av plast och fotavtrycket från våra produkter.

Vårt specifika mål:

 • Minska plasten i vår signerade produktportfölj med 30 % före 2025

Miljöanpassad kartong vid BRITA

Förpackningsmaterial

Förpackningsmaterialavfall är ett globalt växande problem. Vi minskar fotavtrycket genom att använda mindre förpackningsmaterial och ersätta plast med mer återvinningsbara material.

Våra specifika mål:

 • Eliminera 5000 ton förpackningsmaterial före 2025
 • Eliminera mängden nytillverkad plast i nya förpackningar från 2025
 • Säkerställa att våra förpackningar är 100 % återvinningsbara och uppfyller kraven för kretsekonomi

En filterkassett från BRITA töms

Återanvändning och återvinning

Att återanvända material eller att använda högkvalitativ återvinning för dem är en högprioriterad fråga för oss. Vi vill att våra produktmaterial ska uppfylla kraven för användning i ny form.

Våra specifika mål:

 • Öka andelen returer för jonbytare till 20 % före 2025
 • Implementera ett dispenseromvandlingskoncept före 2023

Kronan i ett träd i djungeln

Utsläpp

Att minska företagets koldioxidavtryck är en nyckelfråga för att bidra till att arbeta mot klimatförändringar. Vi uppnår detta genom att minimera utsläppen i det vi inte kan undvika helt.

Våra specifika mål:

 • Göra utsläpp från företagsaktiviteter (GHG Scope 1 + 2) liksom logistiken runt dem, anläggningar och resor, helt fria från koldioxid från och med 2023
 • Före 2023, definierar vi vår väg mot noll utsläpp netto

Företags fotavtryck

Verifierbar hållbarhet: lär dig mer om vår hållbarhetsprestandaindikator

För oss handlar hållbarhet om att bevara planeten för framtida generationer. Det handlar också om att vara medveten om att vår påverkan på klimatförändringarna och att minska den om möjligt. För att arbeta ännu mer framåtskridande i den här utvecklingen har vi definierat tydliga klimatmål, för allra första gången, i vår hållbarhetstabell. 
 

Sedan 2015 har vi årligen registrerat utsläppen som produceras av byggnader, produktion, resor och transport av varor, på alla våra anläggningar. När vi utvärderar vårt koldioxidavtryck, använder vi beräkningsstandarden för växthusgaser och våra resultat verifieras självständigt. Med start år 2023 strävar vi efter att förändra de utsläpp som är relevanta och inte går att undvika genom noggrant utvalda kompensationsprojekt. Med det sagt, vi vet att vi behöver göra mer på lång sikt För att exempelvis göra vår värdekedja mer klimatvänlig eller klimatneutral. Före slutet av 2023 definierar vi därför en roadmap mot noll utsläpp netto, för att kunna eliminera så stor andel som möjligt av utsläppen på jorden.

Prata inte – gör! 

Långsiktiga klimatstrategier är viktiga, men klimatet måste räddas just precis nu! På BRITA implementerar vi redan ett antal åtgärder för att bli mer klimatvänliga: 

 • Certifierad grön el vid många anläggningar i BRITA-koncernen
 • Marknadsföring av eldrivna företagsbilar och mer än 40 gratis laddningsstationer vid anläggningarna på BRITA SE
 • Vi producerar vår egen el med solceller 
 • Klimateffektiva konstruktionsmetoder och energibesparande tekniker i nya och renoverade byggnader i BRITA-koncernen
 • Optimerade logistikrutter och växling till tåg och båt vid transport
 • Användning av hållbara material med ett mindre CO2-fotavtryck för produkter 

BRITA:s produktionsanläggning i Tyskland

BRITA:s produktionsanläggning i Bad Camberg, Tyskland: Det är här BRITA vattenfilterpatroner produceras, inklusive regenererade jonbytare.

Nedladdningar

BRITA standardbild

BRITA Sustainability Policy

(PDF, 2,35 MB)
Ladda ner nu
BRITA standardbild

Sustainability Report 2021/22

(PDF, 26,61 MB)
Ladda ner nu
BRITA standardbild

ISO Certificates

(PDF, 410,56 KB)
Ladda ner nu
BRITA standardbild

BRITA Human Rights Statement

(PDF, 858,03 KB)
Ladda ner nu